Czasami klasyczne IVF nie wystarczy, by doczekać się własnego potomstwa. W wyjątkowych przypadkach np. związanych z brakiem plemników w nasieniu stosowane są dodatkowe techniki.

 

ICSI     Docytoplazmatyczne podanie plemnika
ang. intracytoplasmic sperm injection

Kiedy? In vitro ICSI wykonuje się w przypadku niewielkiej ilości plemników, ich niskiej ruchliwości lub niewłaściwej budowy.
Na czym polega? Wyselekcjonowany pod mikroskopem pojedynczy plemnik zostaje wprowadzony do komórki jajowej przy pomocy mikroiniekcji.ICSI-MESA    Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika pobranego z najądrzy
ang. micro epidydymal sperm aspiration

Kiedy? Technika stosowana w przypadku całkowitego braku plemników w nasieniu (tzw. azoospermia) przy jednoczesnej ich obecności w nadjądrzach.
Na czym polega? Mikrochirurgicznie pobierane są plemniki z najądrza. Podczas zabiegu dochodzi do nacięcia przewodu najądrza i uzyskania wydzieliny zawierającej plemniki. Następnie, podobnie jak w przypadku ICSI, plemniki wprowadzane są do komórki jajowej.

 ICSI-PESA    Przezskórna aspiracja plemników z najądrza
Pericutaneus Epidydimis Sperm Aspiration

Kiedy? Technika stosowana w przypadku całkowitego braku plemników w nasieniu (tzw. azoospermia) przy jednoczesnej ich obecności w nadjądrzach.
Na czym polega? Podczas biopsji przez skórę pobierane są plemniki z najądrza. Płyn uzyskuje się z kanalików najądrza. Następnie, podobnie jak w przypadku ICSI, plemniki wprowadzane są do komórki jajowej.

 


ICSI-TESE
Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika uzyskanego za pomocą punkcji jądra  ang. testicular sperm aspiration

Kiedy? Technika stosowana w przypadku całkowitego braku plemników w nasieniu (tzw. azoospermia) przy jednoczesnej ich obecności w jądrach.
Na czym polega? Z pobranego chirurgicznie wycinka jąder uzyskuje się plemniki. ICSI-TESA    Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika pobranego przezskórnie z jądra

Kiedy? Technika stosowana w przypadku całkowitego braku plemników w nasieniu (tzw. azoospermia) przy jednoczesnej ich obecności w jądrach.
Na czym polega? Przezskórne pobranie plemników z jądra.

 


IMSI    Docytoplazmatyczne podanie wyselekcjonowanych morfologicznie plemników
ang. intracytoplasmic morphologically selected sperm injection 

Na czym polega? Najlepsze komórki plemnikowe są selekcjonowane z pomocą mikroskopu optycznego z cyfrowym torem obrazowym, umożliwiającym oglądanie plemników na ekranie monitora w znacznie większym, niż w przypadku zwykłego mikroskopu, powiększeniu. Oceniana jest główka plemnika.